fbpx

רשיונות שימוש

הסכם שימוש בסיסי

א. הגדרות ההסכם

 1. "סטודיו בן-אורי" – אלחנן בן אורי, אורן 34, חריש – מעצב טיפוסי האות ויוצר הפונטים.
 2. "המשתמש" – הלקוח הרוכש את זכות השימוש בפונט מסטודיו בן-אורי, לפי כל התנאים בהסכם זה.
 3. "טיפוס האות" – עיצוב צורת האותיות שמהם קבצי הפונטים נוצרו.
 4. "הפונטים" (fonts) – קבצי הפונטים שיצרתי על ידי טיפוסי האות. כל קובץ פונט מכיל אותיות, סימנים וספרות ותווים נוספים. ניתן להתקין את קבצי הפונט על גב מחשב, אתרי אינטרנט, טאבלטים וסמארטפונים.
 5. זכות השימוש – זכות המשתמש בפונטים שהזמין הינה לפי כל התנאים וההתחיבויות המצוינים בהסכם זה. מוסכם כי אין למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי האות בעצמם.
 6. אתר אינטרנט: מספר דפי אינטרנט הקושרים תחת דומיין (Domain) אחד.

ב. התחייבויות והגבלות

 1. המשתמש מתחייב לא להעביר, לא למסור, לא למכור ולא להשכיר את קבצי הפונטים ואת זכות השימוש לשום גורם אחר שאינו זכאי לכך. הפצה או מכירה או מסירה של הקבצים מהווה עבירה על החוק ועל הסכם זה. 
 2. המשתמש  מתחייב לא לבצע אף שינו בקבצי הפונטם ובטיפוסי האות שלא במסגרת השימוש העצמי וכן לא ליצור גרסאות אחרות שונות מאלו שעוצבו על ידי סטודיו בן-אורי.
 3. המשתמש מסכים כי ידוע לו שהפונטם מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי הפצה מחדש של הפונטים ללא רשות או הפרת זכויות היוצרים – הינם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ“ח – 1985) ובעולם.

ג. תנאי האחריות

 1. המשתמש מצהיר כי הוא ראה את הפונטים וכי הם מתאימים לצרכו.
 2. המשתמש נושא על עצמו את האחריות בבחירת הפונטים, ובשמוש בהם להשגת התוצאות אותן התכוון להשיג. המשתמש מקבל אחריות לתוצאות השימוש בפונטים.
 3. סטודיו בן-אורי אינו אחראי לכל נזק שהוא בעקבות שימוש נכון או שגוי בפונטים, לרבות פגם או טעות בפונט מכל סוג.
 4. סטודיו בן-אורי אינו אחראי על אובדן הכנסה או זמן או הפסד רווח בעקבות שמוש בפונטים, לרבות פגם או טעות מכל סוג פונטים.
 5. המשתמש סכם כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי סטודיו בן-אורי בעקבות האמור בסעיף ג3.

ד. תנאי החזרים

המשתמש רשאי לקבל החזר כספי מרגע התשלום עד להורדת הפונט בפעם הראשונה, ובהחזר כספי זה תפוג זכות השימוש שלו בפונטים. לאחר ההורדה הראשונה של הפונט, המשתמש מבין כי אינו רשאי לקבל החזר מכיוון שקבצי הפונט כבר נמצאים בידיו והוא עלול לעשות בהם שימוש.

ה. העברת רשיון הפונט 

ניתן להעביר את זכויות השימוש בקבצי הפונט לגורם אחר בתנאי שהגורם המקבל יתחייב בכתב כי הוא מקבל עליו את תנאי הסכם זה, וכי המשתמש המוסר מתחייב למחוק את קבצי הפונט מיידית עם העברת הזכויות. על מקבל הרישיון להעביר העתק נאמן למקור לסטודיו בן-אורי.

רשיון דסקטופ – התקנת הפונטים במחשב

בעל רשיון דסקטופ כפוף לכל הכתוב ברשיון הבסיסי וגם להגדרות, לזכויות, לתנאים ולהגבלות הבאים:

א. בעל הרשיון יבחר אחת משתי האופציות הבאות:
1. היתר להתקין את קבצי הפונטים לעד 5 מחשבים נייחים באתר אחד בלבד. כל אדם אשר נמצא באותה הכתובת רשאי לעשות שימוש בפונטים בכפוף להגבלות שברשיון זה. מעבר לכמות התקנות זו נדרש אישור בכתב מסטודיו בן-אורי.
2. היתר להתקין לעד 20 מחשבים ניידים/נייחים בלבד, בהם רק לבעל הרשיון מותר לעשות שימוש בפונטים.

ב. 

 1. למשתמש ניתנת הרשות לערוך את צורות האותיות כדי לקבל עיצוב ספציפי כל עוד הוא עורך את ה-Path שהופק מהפונט ולא את קובץ הפונט עצמו.
  יכול לקרות למשל בעיצוב לוגו שבו המעצב ירצה לבצע שינוי בנראות הטקסט.
 2. למשתמש ניתנת הרשות להשתמש בפונטים במסמכים אינטרנטיים לאחר שהפונט הושטח.
 3. ניתן להעביר קובץ PDF סגור לבתי דפוס או לגורם חיצוני אחר.

ג. במידה והמשתמש מעוניין למסור את קבצי הגרפיקה הפתוחים (AI, PSD, INDD) לבתי דפוס או לגורם אחר, הדבר אפשרי, אך חל איסור להעביר את קבצי הפונטים עצמם. אם לגורם החיצוני יש צורך ספציפי לגשת לצורת האותיות, יש לדאוג לכך שקווי המתאר של הפונט מושטחים, או לחלופין לדאוג לכך שהגורם החיצוני ירכוש רשיון שימוש עבור עצמו.

ד. רק למשתמש מותר לבצע את התקנות קבצי הפונטים במחשבים.
אין להחזיק להתקין או להשתמש בגופנים ללא קבלת רשיון מסטודיו בן-אורי.

ה. רישיון זה אינו מקנה לבעל הרשיון זכות להטמיע את הפונטים באתרי אינטרנט ו/או באפליקציות. יש לרכוש רישיון שימוש מתאים לשם קבלת זכויות אלה.

רשיון וובפונט – פונט חי לאתרי אינטרנט

בעל רשיון וובפונט כפוף לכל הכתוב ברשיון הבסיסי וגם להגדרות, לזכויות, לתנאים ולהגבלות הבאים:

א. "דומיין" (Domain): שם מתחם = כתובת אתר אינטרנט.
רשיון הוובפונט ישוייך לדומיין של בעל הרשיון. 

"פונט חי" (Webfont): קבצי פונטים מסוימים שנועדו לתצוגה באתרי אינטרנט = פונט רשת.

ב. הרשיון מספק רשות שימוש בפונט החי בדומיין אחד בלבד ועד כ-1,000,000 צפיות בחודש.

רשיון זה לא מספק היתר שימור בדומיין אשר מספר הצפיות החודשי בו גדול מ-1,000,000. לשם כך, יש לבקש הצעת מחיר לקבלת רשיון וובפונט מורחב.

ג. ניתן להשתמש בפונט החי בדומיין נוסף לצורכי פיתוח, בתנאי שהגישה לדומיין זה סגורה.

ניתן להשתמש בפונט החי בכל סאב-דומיין שהוא תחת הדומיין הראשי עליו נכתב הרשיון.

סטודיו בן-אורי יספק לבעל הרשיון קבצי פונט ספציפיים שמטרתם היא שימוש כפונט חי. יש להשתמש אך ורק בהם.

אין להעלות את קבצי הפונטים לכל צד שלישי אשר עלול להפיק פלט מן הקבצים (לרבות FontSquirrel).

אין להתבלבל ולהעלות קבצי פונטים של רשיון אחר מלבד קבצי הפונטים של הפונט החי שסיפק סטודיו בן-אורי.

ד. אין להשתמש ברשיון ליותר מדומיין מאחד. יש לרכוש רשיון נוסף לכל דומיין.

רישיון פונט חינמי (דרקונית בולד)

א. רישיון פונט חינמי הינו רישיון לכל שימוש, פרטי או מסחרי.
ניתן לעצב בעזרתו כל מוצר שהלקוח רוצה, למעט הטמעת פונט חי בעיצוב אתרי אינטרנט.

ב. ישנו איסור מוחלט למתוח את אותיות הפונט.
ניתן לשנות מעט את צורת האותיות בהתאם לעיצוב, כל עוד הדבר אינו פוגע בצורתה הבסיסית של האות.

ג. רישיון זה אינו מקנה לבעל הרשיון זכות להטמיע את הפונטים באתרי אינטרנט ו/או באפליקציות. יש לרכוש רישיון שימוש מתאים לשם קבלת זכויות אלה.


הפרה של תנאי הסכם זה מהווה עילה לביטול ההסכם. במקרה של ביטול לא יהיה זכאי המשתמש לשום הגנה החלה מתוקף חוק הגנת הצרכן, ובאישור הסכם זה מתחייב המשתמש כי עליו למחוק את כל קבצי הפונט והגיבוי שברשותו.

תודה על הסבלנות בקריאת הסכם זה והבנת התנאים, תהנו מהפונטים!

עכשיו אנחנו מדברים!

יש לכם שאלה? משהו לא ברור?
אני פה בשבילכם!

תהיו חברים!

רוצים לדעת לפני כולם על פונטים חדשים ולקבל מבצעים שווים?
הירשמו לניוזלטר שלי!